dautucanada

Vietnamese

Định cư Canada thông qua Điều chuyển nội bộ doanh nghiệp (ICT)

Chương trình Điều chuyển nội bộ doanh nghiệp (ICT) của Canada rất phù hợp cho các chủ doanh nghiệp ở nước ngoài muốn mở rộng hoạt động hiện tại của họ sang Canada. Trong bài viết này, Quý vị sẽ tìm hiểu chi tiết về chương trình ICT, bao gồm các yêu cầu của chương trình, lợi thế, quy trình đăng ký và lộ trình chuyển đổi sang thường trú nhân.

Vietnamese

Canada - Các bước mua nhượng quyền thương mại

Đến Canada bằng cách bắt đầu một doanh nghiệp mới mang lại nhiều cơ hội nhập cư. Tuy nhiên, bắt đầu một doanh nghiệp hoàn toàn mới ở nước ngoài có thể khó khăn và rủi ro nếu Quý vị thiếu kinh nghiệm trong thị trường mới. Đó là lý do tại sao mua nhượng quyền thương mại ở Canada có thể là một lựa chọn hấp dẫn cho phương án nhập cư diện đầu tư.

Vietnamese

Canada - Nên hay không mua nhượng quyền thương mại

Đến Canada bằng cách bắt đầu một doanh nghiệp mới mang lại nhiều cơ hội nhập cư. Tuy nhiên, bắt đầu một doanh nghiệp hoàn toàn mới ở nước ngoài có thể khó khăn và rủi ro nếu Quý vị thiếu kinh nghiệm trong thị trường mới. Đó là lý do tại sao mua nhượng quyền thương mại ở Canada có thể là một lựa chọn hấp dẫn cho người nhập cư kinh doanh.

Vietnamese

Doanh nhân British Columbia – Chương trình đầu tư cơ bản

Nếu Quý vị đang có kế hoạch chuyển đến sinh sống tại Britsh Columbia, sẵn sàng đầu tư và quản lý một cơ sở kinh doanh hợp lệ tại đây, Quý vị có thể muốn cân nhắc tới chương trình đầu tư cơ bản dành cho nhóm doanh nhân. Hãy cùng xem những quy định cụ thể của chương trình này là gì?

Quy định đối với Người ứng tuyển

Vietnamese

Định cư Alberta theo chương trình Chủ trang nông

Chủ trang nông là chương trình định cư dành cho doanh nhân muốn định cư và làm ăn trong phạm vi tỉnh Alberta. Để được ghi danh vào chương trình này, người nộp đơn cần đáp ứng các điều kiện tham gia chương trình. Tuy nhiên, nếu Quý vị đạt đủ điểm ghi danh, Quý vị vẫn cần nhận được đề cử của tỉnh bang để hỗ trợ việc xin quyền thường trú nhân. Việc ghi danh vào chương trình Chủ trang nông không được coi là "phiếu bảo hành" rằng Quý vị sẽ nhận được đề cử của tỉnh bang Alberta.

Vietnamese

Start-up Visa, chương trình dành cho doanh nhân khởi nghiệp

Trong làn sóng khởi nghiệp bùng lên từ nhiều quốc gia, Canada nhanh chóng thiết kế một chương trình định cư hấp dẫn dành cho những cá nhân có ý tưởng khởi nghiệp có nhiều đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế. Canada thiết lập cơ chế cho các tổ chức tài chính, các Quỹ và vườn ươm doanh nghiệp tài trợ cho ý tưởng khởi nghiệp và hỗ trợ người khởi nghiệp thủ tục xin định cư như thường trú nhân.

Chương trình Người khởi nghiệp hướng đến các doanh nhân với những kỹ năng và tiềm năng thành lập cơ sở kinh doanh tại Canada:

Vietnamese

Doanh nhân và chương trình "Self-Employed".

Quý vị đang muốn làm thủ tục xin thường trú tại Canada không muốn đi làm thuê cho doanh nghiệp hoặc công sở. Vậy tự mình làm chủ chính hoạt động kinh doanh của mình có được không và điều kiện ra sao? Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng làm rõ chương trình Self-Employed Person của chính phủ liên bang. Đối với chương trình tỉnh bang, mời Quý vị theo dõi thêm ở các bài viết khác cùng chuyên mục.

Chương trình Tự làm chủ được chính phủ Canada áp dụng cho những doanh nhân:

Vietnamese