Định cư diện đầu tư

Định cư diện đầu tư bao gồm các chương trình đầu tư liên bang và đầu tư theo đề cử tỉnh bang. Quý vị và thành viên gia đình sẽ được trao quyền thường trú nhân nếu đạt các điều kiện theo quy định của chương trình nhất định. Mỗi chương trình sẽ áp dụng trong một thời gian nhất định, do đó, mọi thông tin tại đây chỉ mang tính tham khảo. Quý vị vui lòng xem ngày tháng của bài viết và liên lạc với chuyên gia tư vấn nhập cư của Công ty Cổ phần tư vấn nhập cư Ways to Canada để kiểm tra thông tin cho chương trình Quý vị mong muốn tham gia.

Mỗi hồ sơ đầu tư được thiết kế hoàn toàn khác nhau dựa trên điều kiện và khả năng tài chính của từng đương đơn/ gia đình. Để Luật sư, Tư vấn viên có thể đưa ra tư vấn chính xác nhất, Quý vị vui lòng điền trước biểu mẫu thông tin dưới đây trước khi đặt lịch hẹn tham vấn với Luật sư di trú và RCIC.

TƯ VẤN ĐỊNH CƯ DIỆN ĐẦU TƯ   THÀNH LẬP MỚI DOANH NGHIỆP CANADA 

Chương trình Điều chuyển nội bộ doanh nghiệp (ICT) của Canada rất phù hợp cho các chủ doanh nghiệp ở nước ngoài muốn mở rộng hoạt động hiện...
Luồng doanh nhân nước ngoài tốt nghiệp là một chương trình nhập cư kinh tế đề cử những sinh viên tốt nghiệp nước ngoài tài năng và có trình...
Tổng quanLuồng doanh nhân tốt nghiệp cho phép Alberta đề cử những sinh viên quốc tế tốt nghiệp đủ điều kiện từ các tổ chức sau trung học...
Đến Canada bằng cách bắt đầu một doanh nghiệp mới mang lại nhiều cơ hội nhập cư. Tuy nhiên, bắt đầu một doanh nghiệp hoàn toàn mới ở nước...
Đến Canada bằng cách bắt đầu một doanh nghiệp mới mang lại nhiều cơ hội nhập cư. Tuy nhiên, bắt đầu một doanh nghiệp hoàn toàn mới ở nước...
Nếu bạn muốn chuyển đến Canada với tư cách là một nhà đầu tư hoặc doanh nhân nước ngoài, việc mua một doanh nghiệp đã thành lập ở Canada có...
Di chuyển công ty hiện tại của Quý vị ra nước ngoài có thể là cả thách thức và bổ ích. Là một điểm đến nhập cư, Canada vẫn là một lựa chọn...
1. Phát triển ý tưởng kinh doanhTừ quan điểm nhập cư diện doanh nhân, bạn cũng phải chứng minh rằng bạn có kinh nghiệm liên quan (trong...
1. Giấy phép lao động doanh nhân C10Nếu bạn là một nhà đầu tư cá nhân hoặc doanh nhân kinh doanh và không muốn đăng ký các chương trình...
Giấy phép Lao động dành cho Doanh nhân C11 được ban hành theo Chương trình Lưu động Quốc tế (IMP) và cho phép các doanh nhân và nhà đầu tư...
Giới thiệu về chương trình Luồng doanh nhân nông thônLuồng doanh nhân nông thôn là một chương trình nhập cư kinh tế. Các doanh nhân...
CHƯƠNG TRÌNH DOANH NHÂN QUỐC TẾ SAU TỐT NGHIỆP Luồng doanh nhân sau tốt nghiệp quốc tế dành cho sinh viên tốt nghiệp gần đây của một trường...