Lao động tay nghề

Quý vị có tay nghề hoặc chuyên môn trong một số ngành nghề ưu tiên nhất định? Cơ hội định cư Canada rộng mở không chỉ với mức thu nhập hấp dẫn mà còn có nhiều lợi ích khác được đưa ra dựa theo mỗi chương trình khác nhau. Hiện tại, Quý vị có thể nộp đơn xin giấy phép lao động tại Canada hoặc khởi tạo hồ sơ để ứng tuyển vào chương trình lao động kèm theo quyền thường trú dài hạn. Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết hơn, và vui lòng ghé đọc các tin tức mới nhất trên trang web của Công ty luật Giang Anh.

Luồng Đổi mới Nông thôn có quy trình gồm 2 bước:1. Một quy trình chỉ định cộng đồng – cộng đồng sẽ tuyển dụng những người mới đến để đáp...
Luồng lnghề nghiệp Alberta dành cho những người lao động nước ngoài tạm thời đang làm việc toàn thời gian ở Alberta và có lời mời làm...
Chính phủ Canada mở rộng Chương trình Thử nghiệm Nông nghiệp và Thực phẩm và Tăng cường Cơ hội Nhập cư cho Người lao động có Kỹ năng.Nhận...
LUỒNG LAO ĐỘNG CÓ TAY NGHỀ NEWFOUNDLAND AND LABRADORLuồng Lao động có tay nghề (Skilled Worker) dành cho lao động quốc tế và những...
Sinh viên tốt nghiệp quốc tế Newfoundland and Labrador Luồng Sinh viên tốt nghiệp quốc tế (International Graduate) dành cho những sinh viên...
NL Express Entry Luồng Công nhân lành nghề Newfoundland and LabradorExpress Entry Luồng Công nhân lành nghề (Express Entry Skilled Worker...
MANITOBA LUỒNG CÔNG NHÂN LÀNH NGHỀ Ở NƯỚC NGOÀI Luồng Công nhân lành nghề ở nước ngoài (Skilled Worker Oversea SWO) đề cử những ứng...
CHƯƠNG TRÌNH TRẢI NGHIỆM NOVA SCOTIA: EXPRESS ENTRY Chương trình này chọn những cá nhân có tay nghề cao muốn sống ở Nova Scotia lâu dài....
CHƯƠNG TRÌNH NGHỀ NGHIỆP THEO NHU CẦU NOVA SCOTIALuồng Nghề nghiệp theo nhu cầu nhắm mục tiêu đến các nghề nghiệp TEER loại 3, 4 hoặc 5 cụ...
CHƯƠNG TRÌNH LAO ĐỘNG LÀNH NGHỀ NOVA SCOTIALuồng Lao động lành nghề giúp nhà tuyển dụng tuyển dụng lao động nước ngoài và sinh viên quốc tế...
CHƯƠNG TRÌNH SINH VIÊN QUỐC TẾ TỐT NGHIỆP TRONG NHU CẦU Chương trình này dành cho sinh viên quốc tế mới tốt nghiệp có kỹ năng và trình độ...
CHƯƠNG TRÌNH BÁC SỸ Chương trình Bác sĩ hỗ trợ các cơ quan y tế công cộng của Nova Scotia – Cơ quan Y tế Nova Scotia (NSHA) và Trung tâm Y...