Lao động tay nghề

Quý vị có tay nghề hoặc chuyên môn trong một số ngành nghề ưu tiên nhất định? Cơ hội định cư Canada rộng mở không chỉ với mức thu nhập hấp dẫn mà còn có nhiều lợi ích khác được đưa ra dựa theo mỗi chương trình khác nhau. Hiện tại, Quý vị có thể nộp đơn xin giấy phép lao động tại Canada hoặc khởi tạo hồ sơ để ứng tuyển vào chương trình lao động kèm theo quyền thường trú dài hạn. Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết hơn, và vui lòng ghé đọc các tin tức mới nhất trên trang web của Ways to Canada.

 cỔNG NHẬP CƯ NHANH exPRESS ENTRY 

Canada siết tuyển dụng lao động nước ngoài tạm thời bằng loạt chính sách mới có hiệu lực từ ngày 01 tháng 05 năm 2024.Tỉ lệ thất nghiệp...
NEWS: CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM LUỒNG ĐỔI MỚI Ngày 15 tháng 4, Cục Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) thông báo về Chương trình...
 Những thay đổi mới đối với Giấy phép làm việc dựa trên LMIA, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2024Những thay đổi mới đối với Chương...
Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) mới đây đã công bố các yêu cầu mới về điều kiện để được cấp Giấy phép làm việc mở cho vợ...
Luồng Đổi mới Nông thôn có quy trình gồm 2 bước:1. Một quy trình chỉ định cộng đồng – cộng đồng sẽ tuyển dụng những người mới đến để đáp...
Luồng lnghề nghiệp Alberta dành cho những người lao động nước ngoài tạm thời đang làm việc toàn thời gian ở Alberta và có lời mời làm...
Chính phủ Canada mở rộng Chương trình Thử nghiệm Nông nghiệp và Thực phẩm và Tăng cường Cơ hội Nhập cư cho Người lao động có Kỹ năng.Nhận...
LUỒNG LAO ĐỘNG CÓ TAY NGHỀ NEWFOUNDLAND AND LABRADORLuồng Lao động có tay nghề (Skilled Worker) dành cho lao động quốc tế và những...
Sinh viên tốt nghiệp quốc tế Newfoundland and Labrador Luồng Sinh viên tốt nghiệp quốc tế (International Graduate) dành cho những sinh viên...
NL Express Entry Luồng Công nhân lành nghề Newfoundland and LabradorExpress Entry Luồng Công nhân lành nghề (Express Entry Skilled Worker...
MANITOBA LUỒNG CÔNG NHÂN LÀNH NGHỀ Ở NƯỚC NGOÀI Luồng Công nhân lành nghề ở nước ngoài (Skilled Worker Oversea SWO) đề cử những ứng...
CHƯƠNG TRÌNH TRẢI NGHIỆM NOVA SCOTIA: EXPRESS ENTRY Chương trình này chọn những cá nhân có tay nghề cao muốn sống ở Nova Scotia lâu dài....