Bảo lãnh Ông bà, cha mẹ diện thường trú nhân 2024

04/05/2024 - 08:33 | Canada - Bảo lãnh thân nhân

Bảo lãnh Ông bà và Cha mẹ năm 2024 được nhiều gia đình mong chờ sẽ bắt đầu vào ngày 21 tháng 5 năm 2024.

Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) sẽ đưa ra lời mời đăng ký cho 35.700 người bảo lãnh, hướng tới tổng số 20.500 đơn bảo lãnh hoàn chỉnh.

2024 đánh dấu mức tăng 5.500 thư mời bảo lãnh so với 2023. Quá trình lựa chọn sẽ kéo dài khoảng hai tuần, với Thư mời được gửi đến những cá nhân được chọn ngẫu nhiên đã "Nguyện vọng bảo lãnh" vào năm 2020.

Tiếp nối tiền lệ đã đặt ra vào năm 2021, 2022 và 2023, IRCC tiếp tục sử dụng phương pháp lựa chọn ngẫu nhiên này cho đợt mời bảo lãnh của 2024.

Đối với những đương đơn trước đây đã gửi "Nguyện vọng bảo lãnh" nhưng không nhận được lời mời trong ba năm qua, Quý vị cần kiểm tra địa chỉ email đã cung cấp cho IRCC để gia tăng cơ hội nhận được những "tấm vé may mắn".

Những người bảo lãnh nhận được Thư mời bảo lãnh năm 2024 phải nộp hồ sơ điện tử thông qua PR Portal hoặc qua Người đại diện của Quý vị. 

Để đủ điều kiện làm người bảo lãnh cho cha mẹ hoặc ông bà của mình, Quý vị cần phải đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện nhất định, bao gồm:

  1. Là công dân Canada, thường trú nhân hoặc người bản địa theo Đạo luật người da đỏ Canada
  2. Từ mười tám tuổi trở lên, đáp ứng các yêu cầu tài chính và
  3. Đã nộp "Nguyện vọng bảo lãnh" năm 2020.

Khả năng hội đủ điều kiện về tài chính được xác định dựa trên các yêu cầu về thu nhập, thay đổi tùy theo quy mô gia đình và được yêu cầu cho cho các năm 2021, 2022 và 2023 (xem bảng yêu cầu tài chính dưới đây)

Đối với những người không thể tham gia chương trình tài trợ, siêu thị thực Super Visa Canada vẫn là một lựa chọn khả thi. Thị thực này có hiệu lực 10 năm và được phép nhập cảnh nhiều lần, cho phép lưu trú kéo dài lên đến 5 năm cho mỗi lần nhập cảnh, với khả năng gia hạn thêm 2 năm sau đó. Những lợi ích này tạo điều kiện cho việc đoàn tụ lâu hơn giữa công dân hoặc thường trú nhân Canada với cha mẹ hoặc ông bà của họ.

Về thời gian xử lý, thời gian trung bình cho các đơn xin Bảo lãnh Cha mẹ và Ông bà trên khắp Canada là 20 tháng, ngoại trừ Quebec, nơi thời gian xử lý là khoảng 33 tháng, theo báo cáo mới nhất của IRCC.

Nếu Quý vị quan tâm tới chương trình Bảo lãnh Ông bà, cha mẹ diện thường trú nhân, vui lòng liên hệ Ways to Canada qua email: info@canadafile.vn hoặc số điện thoại 090 9466628 - 094 1280956

Người nộp đơn: 
Ngoài Canada