NOVA SCOTIA CHƯƠNG TRÌNH ƯU TIÊN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI NGÀNH NGHỀ BÁC SĨ

30/01/2023 - 05:34 | Canada - Lao động tay nghề

CHƯƠNG TRÌNH ƯU TIÊN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI NGÀNH NGHỀ BÁC SĨ

Luồng Ưu tiên Thị trường Lao động Nova Scotia dành cho các bác sĩ chọn bác sĩ để đăng ký đề cử thông qua hệ thống Express Entry của liên bang. Chỉ những ứng viên có đề nghị được phê duyệt từ Cơ quan Y tế Nova Scotia hoặc Trung tâm Y tế IWK nhận được Thư quan tâm từ Bộ Lao động, Kỹ năng và Nhập cư (LSI) mới có thể nộp đơn.

Bác sĩ đa khoa và bác sĩ gia đình (NOC 31102) và bác sĩ chuyên khoa (NOC 31100 và NOC 31101) sẽ nhận được Thư quan tâm sau khi LSI được thông báo về số hồ sơ Express Entry của ứng viên và cơ hội được phê duyệt đã ký với Cơ quan Y tế Nova Scotia hoặc IWK Trung tâm y tế.

1. Điều kiện ứng tuyển

− Có cơ hội được NSHA hoặc IWK chấp thuận với tư cách là bác sĩ đa khoa và bác sĩ gia đình (NOC 31102) hoặc bác sĩ chuyên khoa (NOC 31100 và NOC 31101);

− Cung cấp một bản sao Thỏa thuận hoàn trả dịch vụ đã ký với Bộ Y tế và Sức khỏe Nova Scotia thể hiện cam kết sống và làm việc tại Nova Scotia trong thời gian tối thiểu là hai (02) năm;

− Nhận được Thư quan tâm từ Chương trình đề cử Nova Scotia trong hệ thống Express Entry;

− Gửi đơn đăng ký của quý vị trong vòng 30 ngày theo lịch kể từ ngày Thư quan tâm của quý vị được phát hành;

− Đáp ứng các yêu cầu kinh nghiệm làm việc tối thiểu của luồng Express Entry mà quý vị đã đủ điều kiện;

− Chứng minh đủ tài chính để thiết lập thành công bản thân và gia đình của quý vị ở Nova Scotia và để thanh toán chi phí nhập cư và chi phí đi lại của quý vị; và

− Có tư cách pháp nhân tại quốc gia cư trú hiện tại của quý vị.

2. Cách thức ứng tuyển

Nếu quý vị đã nhận được Thư quan tâm, hãy hoàn thành mẫu đơn trực tuyến và đính kèm tất cả các thông tin và biểu mẫu tài liệu được yêu cầu.

- Đăng ký trực tuyến - Hướng dẫn ứng tuyển và biểu mẫu:

• Hướng dẫn đơn xin ứng tuyển

• Thay đổi – Hướng dẫn ứng tuyển

• Sử dụng Người đại diện (NSNP 50)

• Quyền tiết lộ thông tin cá nhân (NSNP 60)

Trường hợp còn bất cứ câu hỏi nào chưa được giải đáp hoặc có thắc mắc cần tư vấn, trợ giúp của các Luật sư, tư vấn viên, Quý vị có thể liên hệ trực tiếp tới Công ty Cổ phẩn tư vấn nhập cư Ways to Canada qua địa chỉ email: info@canadafile.vn hoặc Hotline tư vấn: (+84) 941 280 956

Người nộp đơn: 
Bất kỳ