Nghĩa vụ cư trú đối với Thường trú nhân Canada

04/01/2024 - 02:57 | Canada -

Trở thành thường trú nhân (PR) Canada là ước mơ của nhiều người, đặc biệt là sinh viên quốc tế, lao động nước ngoài và những gia đình đang chờ được đoàn viên. Dẫu vậy, khi đã trở thành thường trú nhân của Canada, nhưng Quý vị vẫn giữ mối liên hệ chặt chẽ, quan hệ gia đình và trách nhiệm với người thân tại quê hương, và việc này đòi hỏi bạn vắng mặt tại Canada một số thời gian nhất định. 

Để duy trì tư cách cư trú thường trú nhân Canada, Quý vị có nghĩa vụ duy trì thời gian cư trú tối thiểu trong đất nước Canada, cụ thể là ít nhất 730 ngày trong 5 năm gần nhất tính từ ngày nộp đơn xin gia hạn thẻ thường trú nhân. Thời gian cư trú 730 ngày không cần phải liên tục, và trong một số trường hợp nhất định, thời gian ở nước ngoài cũng có thể được tính vào số ngày này.

Nếu Quý vị đã sống ít nhất 2 năm (730 ngày) trong 5 năm qua, bạn đáp ứng điều kiện và có thể gia hạn thẻ PR và tình trạng thường trú thêm 5 năm.

Nếu Quý vị không đủ số ngày cư trú trong Canada, vẫn có một số trường hợp ngoại lệ có thể giúp đáp ứng yêu cầu, được quy định như sau:

1. Quý vị làm việc toàn thời gian cho doanh nghiệp Canada hoặc chính phủ Canada trong thời gian cư trú ở nước ngoài;

2. Quý vị đi cùng với vợ hoặc người sống chung là công dân Canada;

3. Quý vị đi cùng với vợ hoặc người sống chung là thường trú nhân Canada làm việc toàn thời gian ở nước ngoài cho doanh nghiệp hoặc tổ chức chính phủ Canada.

Nếu đáp ứng được yêu cầu, Quý vị có thể gia hạn thẻ PR và duy trì tình trạng thường trú. Việc thẻ PR hết hạn không khiến quý vị mất tình trạng thường trú nhân mà chỉ khi cán bộ di trú xác định Quý vị không còn là thường trú nhân sau một cuộc điều tra hoặc khi một quyết định từ chối được đưa ra.

Nếu Quý vị có bất kỳ lo ngại gì về tình trạng của mình, Ways to Canada sẽ hỗ trợ Quý vị.