NOVA SCOTIA CHƯƠNG TRÌNH DOANH NHÂN

30/01/2023 - 09:03 | Canada - Định cư diện đầu tư

CHƯƠNG TRÌNH DOANH NHÂN

Diện Doanh nhân dành cho các chủ doanh nghiệp có kinh nghiệm hoặc các nhà quản lý doanh nghiệp cấp cao muốn sống ở Nova Scotia. Họ phải thành lập một doanh nghiệp mới hoặc mua một doanh nghiệp hiện có và phải tham gia tích cực vào việc quản lý doanh nghiệp hàng ngày. Sau khi điều hành doanh nghiệp trong một năm, doanh nhân có thể được đề cử cho tình trạng thường trú nhân. Ứng dụng vào luồng chỉ bằng lời mời.

1. Điều kiện ứng tuyển

− Tuổi từ 21 tuổi trở lên;

− Muốn sống lâu dài ở Nova Scotia trong khi sở hữu và chủ động quản lý một doanh nghiệp ở Nova Scotia;

− Có tài sản ròng ít nhất $600,000 CAD;

− Có thể đầu tư ít nhất $150,000 CAD tiền của chính quý vị để thành lập doanh nghiệp ở Nova Scotia;

− Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tích cực quản lý và sở hữu một doanh nghiệp (tối thiểu 1/3 quyền sở hữu) HOẶC hơn 5 năm kinh nghiệm trong vai trò quản lý doanh nghiệp cấp cao;

− Đạt ít nhất 5 điểm trong Tiêu chuẩn ngôn ngữ Canada về nói, nghe, đọc và viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp; Hoàn thành Biểu thức quan tâm trực tuyến;

− Nhận được Lời mời nộp đơn từ Văn phòng Nhập cư Nova Scotia.

2. Cách thức ứng tuyển

- Hoàn thành Biểu thức Quan tâm.

- Nếu quý vị được mời nộp đơn, hãy điền vào mẫu đơn và bao gồm tất cả các thông tin và tệp đính kèm cần thiết.

lịch sử mời

Ngày rút thăm

Số lời mời

Điểm của ứng cử viên xếp hạng thấp nhất được mời

19/2/2016

6

122

10/3/2016

8

117

31/3/2016

8

113

21/4/2016

11

108

28/6/2016

8

115

11/8/2016

12

111

3/10/2016

9

110

18/11/2016

35

104

22/12/2016

36

97

18/6/2017

28

90

7/3/2017

26

100

9/5/2017

35

98

13/6/2017

30

95

11/7/ 2017

20

97

9/8/2017

25

94

15/9/2017

28

91

10/10/2017

12

97

15/11/2017

24

91

19/12/2017

27

91

16/1/2018

27

91

20/2/2018

22

100

27/3/2018

22

108

21/5/2018

18

123

26/6/2018

22

120

7/8/2018

32

116

20/9/2018

43

109

9/10/2018

44

109

14/11/2018

30

112

7/1/2019

33

112

19/2/2019

22

112

4/4/2019

27

112

17/5/2019

27

112

24/6/2019

43

110

6/9/2019

46

113

12/11/2019

20

118

5/2/2020

27

115

9/12/2020

34

122

24/2/2021

43

118

13/9/2021

28

120

22/12/2021

20

119

1/11/2022

6

128

Người nộp đơn: 
Bất kỳ