NSNP CHƯƠNG TRÌNH ƯU TIÊN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG NOVA SCOTIA

30/01/2023 - 05:26 | Canada - Lao động tay nghề

CHƯƠNG TRÌNH ƯU TIÊN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG NOVA SCOTIA

Luồng ưu tiên thị trường lao động Nova Scotia chọn các ứng cử viên trong hệ thống Express Entry liên bang đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động cấp tỉnh để đăng ký đề cử. Chỉ những ứng viên nhận được Thư quan tâm từ Văn phòng Nhập cư Nova Scotia mới có thể nộp đơn.

1. Điều kiện ứng tuyển

Quý vị phải thỏa mãn các điều kiện sau:

− Nhận được Thư quan tâm từ Chương trình đề cử Nova Scotia trong hệ thống Express Entry;

− Gửi đơn ứng tuyển trong vòng 30 ngày theo lịch kể từ ngày thư quan tâm của quý vị được phát hành;

− Đáp ứng các yêu cầu kinh nghiệm làm việc tối thiểu của luồng Express Entry mà quý vị đã đủ điều kiện;

− Chứng minh đủ tài chính để thiết lập thành công bản thân và gia đình của quý vị ở Nova Scotia và để thanh toán chi phí nhập cư và chi phí đi lại của quý vị;

− Có tư cách pháp nhân tại quốc gia cư trú hiện tại của quý vị;

− Đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện tại thời điểm quý vị được cấp Thư quan tâm; và

− Có số Express Entry hợp lệ và đáp ứng tất cả các tiêu chí của IRCC cho nhóm Express Entry.

  • TIÊU CHÍ RIÊNG NGÀY 7.11.2022, ỨNG VIÊN PHẢI:
  • Đã chọn tiếng Pháp là ngôn ngữ chính thức đầu tiên của mình và có điểm chuẩn Ngôn ngữ Canada bằng tiếng Pháp từ 10 trở lên ở tất cả các khả năng ngôn ngữ. 
  • Có tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức thứ hai với điểm chuẩn Ngôn ngữ Canada bằng tiếng Anh từ 7 trở lên ở tất cả các khả năng ngôn ngữ. 
  • Có bằng cử nhân HOẶC đã hoàn thành chương trình từ ba năm trở lên tại một trường đại học, cao đẳng, thương mại hoặc trường kỹ thuật hoặc học viện khác. 
  • Bao gồm các bản sao của cả hai bài kiểm tra ngôn ngữ và bằng chứng về giáo dục với ứng dụng của quý vị. Bằng chứng về giáo dục phải bao gồm báo cáo Đánh giá Chứng chỉ Giáo dục (ECA) do một tổ chức được chỉ định bởi Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada nếu chứng chỉ giáo dục của quý vị được lấy bên ngoài Canada.

Lưu ý: Nộp đơn không muộn hơn 23:59 ngày 7 tháng 12 năm 2022.

2. Cách thức ứng tuyển

Nếu quý vị đã nhận được Thư quan tâm, hãy hoàn thành mẫu đơn trực tuyến và đính kèm tất cả các thông tin và biểu mẫu tài liệu được yêu cầu.

- Đăng ký trực tuyến

- Hướng dẫn ứng tuyển và biểu mẫu:

• Hướng dẫn đơn xin ứng tuyển

• Thay đổi – Hướng dẫn ứng tuyển

• Sử dụng Người đại diện (NSNP 50)

• Quyền tiết lộ thông tin cá nhân (NSNP 60)

Trường hợp còn bất cứ câu hỏi nào chưa được giải đáp hoặc có thắc mắc cần tư vấn, trợ giúp của các Luật sư, tư vấn viên, Quý vị có thể liên hệ trực tiếp tới Công ty Cổ phẩn tư vấn nhập cư Ways to Canada qua địa chỉ email: info@canadafile.vn hoặc Hotline tư vấn: (+84) 941 280 956

Người nộp đơn: 
Bất kỳ