Blog

26/06/2023 - 10:20
Đến Canada bằng cách bắt đầu một doanh nghiệp mới mang lại nhiều cơ hội nhập cư. Tuy nhiên, bắt đầu một doanh nghiệp hoàn toàn mới ở nước ngoài có thể khó khăn và rủi ro nếu Quý vị thiếu kinh nghiệm trong thị trường mới...
26/06/2023 - 09:16
Đến Canada bằng cách bắt đầu một doanh nghiệp mới mang lại nhiều cơ hội nhập cư. Tuy nhiên, bắt đầu một doanh nghiệp hoàn toàn mới ở nước ngoài có thể khó khăn và rủi ro nếu Quý vị thiếu kinh nghiệm trong thị trường mới...
24/06/2023 - 07:28
Nếu bạn muốn chuyển đến Canada với tư cách là một nhà đầu tư hoặc doanh nhân nước ngoài, việc mua một doanh nghiệp đã thành lập ở Canada có thể là một lựa chọn tốt để đủ điều kiện theo Chương trình Giấy phép Lao động...
23/06/2023 - 10:54
Di chuyển công ty hiện tại của Quý vị ra nước ngoài có thể là cả thách thức và bổ ích. Là một điểm đến nhập cư, Canada vẫn là một lựa chọn hấp dẫn cho các doanh nhân, chủ doanh nghiệp và người lao động.Nếu Quý vị đang...
21/06/2023 - 11:33
1. Phát triển ý tưởng kinh doanhTừ quan điểm nhập cư diện doanh nhân, bạn cũng phải chứng minh rằng bạn có kinh nghiệm liên quan (trong cùng ngành hoặc ngành tương tự) và kỹ năng quản lý để thành lập và điều hành doanh...
21/06/2023 - 11:11
1. Giấy phép lao động doanh nhân C10Nếu bạn là một nhà đầu tư cá nhân hoặc doanh nhân kinh doanh và không muốn đăng ký các chương trình Doanh nhân cấp tỉnh hoặc chương trình Visa khởi nghiệp và bạn không đến từ một quốc...
20/06/2023 - 11:27
Giấy phép Lao động dành cho Doanh nhân C11 được ban hành theo Chương trình Lưu động Quốc tế (IMP) và cho phép các doanh nhân và nhà đầu tư nước ngoài có được giấy phép lao động ở Canada với tư cách là những cá nhân tự...
16/06/2023 - 10:45
Giới thiệu về chương trình Luồng doanh nhân nông thônLuồng doanh nhân nông thôn là một chương trình nhập cư kinh tế. Các doanh nhân muốn bắt đầu kinh doanh hoặc mua một doanh nghiệp hiện có trong cộng đồng nông...
16/06/2023 - 09:14
Luồng Đổi mới Nông thôn có quy trình gồm 2 bước:1. Một quy trình chỉ định cộng đồng – cộng đồng sẽ tuyển dụng những người mới đến để đáp ứng nhu cầu lao động và cung cấp thư Xác nhận Ứng viên cho các ứng viên được lựa...
12/06/2023 - 11:02
 Luồng Express Entry của Alberta cho phép Alberta đề cử một số lượng hạn chế các ứng cử viên đủ điều kiện từ hệ thống Express Entry của Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada. Các ưu tiên và cách tiếp cận đối...