Bảo lãnh thân nhân

Vietnamese

Bảo lãnh thân nhân - Dễ và Khó

Tại Canada, quốc gia đa văn hóa và sắc tộc, cộng đồng người Việt chiếm một con số rất khiêm tốn trong tỉ lệ dân số quốc gia. Theo thống kê gần nhất đầu năm 2019, trong số 37 triệu dân số Canada thì cộng đồng người Việt chỉ chiếm một con số rất khiêm tốn khoảng 250,000 người, tức chưa tới 0.6% dân số nước này.

Vietnamese