news

Vietnamese

CANADA GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CẤP CHO CẢ GIA ĐÌNH (Family Work permit)

NEWS – CANADA GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CẤP CHO CẢ GIA ĐÌNH (Family Work permit)

Thông tin mới nhất từ Bộ di trú Canada:

Canada sẽ cho phép cấp Giấy phép lao động (Work permit) cho tất cả thành viên gia đình của những ai có Giấy phép lao động ở hầu hết mọi nghề, chính sách này được thực hiện tạm thời trong thời gian 02 năm, bắt đầu áp dụng từ tháng 01 năm 2023.

Vietnamese

CANADA MỞ RỘNG CHƯƠNG TRÌNH NHẬP CƯ CHO CÔNG NHÂN NGÀNH XÂY DỰNG

NEWS: CANADA MỞ RỘNG CHƯƠNG TRÌNH NHẬP CƯ CHO CÔNG NHÂN NGÀNH XÂY DỰNG

Theo thông tin mới nhất từ Bộ di trú, người tị nạn và Quốc tịch Canada, chính phủ Canada sẽ tăng gấp đôi chương trình nhập cư cho công nhân xây dựng không có tư cách lưu trú (out-of-status workers) ở Khu vực Greater Toronto.

Vietnamese