expressentry

Vietnamese

NOVA SCOTIA CHƯƠNG TRÌNH TRẢI NGHIỆM NOVA SCOTIA: EXPRESS ENTRY

CHƯƠNG TRÌNH TRẢI NGHIỆM NOVA SCOTIA: EXPRESS ENTRY

Chương trình này chọn những cá nhân có tay nghề cao muốn sống ở Nova Scotia lâu dài. Các ứng viên phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc tại Nova Scotia trong một nghề thuộc TEER loại 0, 1, 2 hoặc 3 của Phân loại Nghề nghiệp Quốc gia.

Vietnamese