dinhcuOntario

Vietnamese

Đề cử bang Ontario nhóm sinh viên quốc tế

Sinh viên quốc tế là một trong 3 nhóm của Chương trình Thư mời nhận việc được đề cử bởi Ontario Immigrant Nominee Program (OINP), mang lại cho những sinh viên quốc tế (trong và ngoài lãnh thổ Canada) có thư mời việc làm trong nhóm nghề kỹ năng thuộc TEER 0, 1, 2, 3 cơ hội sống và làm việc lâu dài, ổn định ở Ontario, Canada dưới diện thường trú nhân.

Quy trình ứng tuyển:

Vietnamese

Những điều cần biết về chương trình doanh nhân Ontario

1. Thư bày tỏ "Nguyện vọng Đầu tư" (EOI – Expression of Interest) là bước khởi đầu để tham gia vào chương trình Doanh nhân Ontario. Người nộp đơn sẽ không mất bất kỳ khoản phí nào khi đăng ký nguyện vọng đầu tư bởi đây không phải là bước nộp hồ sơ chính thức.

Vietnamese

Chương trình Doanh nhân Ontario

Doanh nhân Ontario là chương trình định cư Canada lấy quyền cư trú tại tỉnh bang Ontario. Chương trình này cho phép những nhà đầu tư, doanh nhân ngoài lãnh thổ Canada có nhu cầu thành lập mới hoặc mua lại doanh nghiệp trong tỉnh bang Ontario - một trong số tỉnh bang năng động nhất và là nơi tập trung 1/3 dân số Canada.

Quyền lợi

Vietnamese

Đề cử bang Ontario diện Kỹ năng nghề có nhu cầu cao

Kỹ năng nghề có nhu cầu cao là một trong 3 nhóm của Chương trình Mời nhận việc được đề cử bởi Ontario Immigrant Nominee Program (OINP), áp dụng đối với người lao động đang sinh sống ngoài Canada và trong lãnh thổ Canada, đã có sẵn thư tuyển dụng do người sử dụng lao động cấp đối với một số ngành nghề cụ thể thuộc nhóm nghề quốc gia TEER 4, 5 trong nông nghiệp, xây dựng, vận tải hoặc công việc hỗ trợ cá nhân. Đương đơn tham gia chương trình này có cơ hội sống tại Canada dưới diện thường trú nhân.

Vietnamese

Đề cử bang Ontario nhóm lao động nước ngoài có tay nghề

Người lao động nước ngoài có tay nghề kỹ thuật là một trong 3 nhóm của Chương trình Mời nhận việc được đề cử bởi Ontario Immigrant Nominee Program (OINP), áp dụng đối với người lao động đang sinh sống ngoài Canada và trong lãnh thổ Canada, có thư tuyển dụng do người sử dụng lao động cấp đối với các ngành nghề thuộc nhóm nghề quốc gia TEER 0, 1, 2, 3.

Để đủ điều kiện tham gia xét tuyển, đương đơn cần đáp ứng các tiêu chí sau:

Vietnamese