CẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ CHÍNH SÁCH NHẬP CƯ CANADA 2024 - 2026

08/11/2023 - 09:34 | Canada -

Vào ngày 01/11/2023 (giờ Canada), Bộ trưởng Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada Marc Miller đã phê duyệt Chính sách Nhập cư Canada 2024 - 2026 nhằm duy trì mức tăng trưởng dân số bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của quốc gia. Kế hoạch cấp độ nhập cư 2024-2026 được đưa ra một ngày sau khi Canada công bố chiến lược mới nhằm cải thiện hệ thống nhập cư của mình.

 

Canada hướng đến mục tiêu phê duyệt 485 000 thường trú nhân vào năm 2024 và hoàn thành những bước cuối cùng để đạt tới mục tiêu 500 000 vào năm 2025 rồi dần duy trì trong năm 2026. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đã lên những kế hoạch hành động trong năm tới nhằm điều chỉnh lại số lượng tiếp nhận cư dân tạm thời. 

 

Một số điểm nổi bật trong Kế hoạch Nhập cư 2024 - 2026: 

  • Tiếp tục tập trung dài hạn vào tăng trưởng kinh tế, với hơn 60% số lượng thường trú nhân diện tay nghề - kinh doanh vào năm 2025.
  • Cam kết duy trì nỗ lực hỗ trợ nhân đạo bằng cách ứng phó với các cuộc khủng hoảng nhân đạo và địa chính trị trên toàn thế giới.
  • Các mục tiêu nhập cư Pháp ngữ đầy tham vọng nhằm hỗ trợ, củng cố các cộng đồng Pháp ngữ bên ngoài Quebec và đảm bảo sự thịnh vượng kinh tế của các cộng đồng thiểu số Pháp ngữ băng qua Canada, với 6% tổng số người nhập cư vào năm 2024, 7% vào năm 2025 và 8% vào năm 2026

Chính phủ Canada sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các tỉnh và vùng lãnh thổ, chủ sử dụng lao động, các bên liên quan và người dân bản địa nhằm giúp quốc gia này thích ứng với thực tế tăng trưởng dân số do nhập cư. Cách tiếp cận này cũng được hướng dẫn bởi 'Hệ thống Nhập cư cho Tương lai của Canada' - một báo cáo đưa ra lộ trình củng cố hệ thống nhập cư cho những người mới đến, doanh nghiệp và cộng đồng. 

 

Nguồn: ircc.ca

______________

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Mail: services@canadafile.vn/ education@canadafile.vn

Website: https://canadafile.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/waystocanada/

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/ways-to-canada/

 

Hotline: 090 9466628 - 094 1280956