Giới thiệu

URL phân loại: 
gioi-thieu
Vietnamese

Giới thiệu

Vietnamese

Công ty Cổ phần Tư vấn nhập cư Ways to Canada được thành lập nhằm tư vấn du học Canada và thông tin đến các khách hàng các chương trình định cư đang có hiệu lực của chính phủ Canada, giúp khách hàng xây dựng kế hoạch di cư phù hợp cũng như thiết kế các giải pháp định cư lâu dài tới những khách hàng có nguyện vọng và đang tìm kiếm cơ hội học tập, lao động, đầu tư hoặc bảo lãnh người thân tới Canada.